فراموش

اینکه بدونی فراموش شدی چقدر حس بدیه

اینکه باهات تماس نگیره شمارت تو گوشیش باشه ولی حتی یه اس ام اسم بهت نده

 چراغ آیدیش تو یاهو مسنجر روشن باشه ولی بهت پیام نده

بفهمی فراموش شدی..     فراموش

/ 1 نظر / 19 بازدید
Azish

فراموش نشده ای خودش را میزند به خواب و فراموشی